Ulu öndərin Milli Kitabxanada çıxışları

Polpred. com Polpred.com Medianin İcmalı. Mühüm nəşrlərin arxivləri işçilər tərəfindən fərdi toplanır. Rubrikatorlu məlumat bazası: 26 sahə / 600 mənbə / RF-nın 8 federativ dairəsi / 235 ölkə və ərazilər/ əsas materiallar / 3000 ölkə başçısı haqqında məqalələr və onların müsahibələri. Hər gün minlərlə xəbərlər, Rus dilində tam mətn, son 15 ilin informasiya agentliklərinin və işgüzar nəşrlərin ən yaxşı milyon mövzusu. Geniş axtarış imkanı. Bir kliklə yüzlərlə məqalələrin Word-ə eksport edilməsi. Sahələr və ölkələr üzrə İnternet-servislər.

   NİZAMİ LAYİHƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ NAZİRLİYİN TƏŞKİLATI DƏSTƏYİ İLƏ HAZIRLANMIŞ ELEKTRON KİTABLAR (CD və DVD-lər)

Sıra nömrəsi  

Elektron kitabların adı  

Səhifələrin sayı

UŞAQ ƏDƏBİYYATI.

1

Balaca riyaziyyatçı, G.Rüstəmova

72

2

İnkişafetdirici tapşırıqlar, G.Rüstəmova

72

3

Mənim ilk şəkilli, sözlü kitabım

48

4

Sevimli nağıllar, 1-ci kitab

64

5

Sevimli nağıllar, 2-ci kitab

64

6

Sevimli nağıllar, 3-cü kitab

64

7

Sevimli nağıllar, 4-cü kitab

64

8

«Azərbaycan xalq uşaq oyunları» kitabı

180

9

Azərbaycan nağılları (ingilis dilində)

112

10

Bilməzin macəraları, Nikolay Nikolayeviç Nosov

408

11

Çiçək yağışı, Rafiq Yusifoğlu

352

12

Çippolinonun başına gələnlər, Cani Rodari

256

13

Damda yaşayan Karlson, Astrid Lindqren

152

14

Dünya xalqlarının nağılları

72

15

Heyvanlar haqqında hekayələr

96

16

K.Uşinski, G.Skrebitski, V.Bianki, K.Paustovski, Təbiət haqqında hekayələr

96

17

Meri Poppins, Pamela Travers

152

18

1.    Nağıllar (ingilis dilində) I cild

84

19

2.    II cild

84

20

3.    III cild

84

21

Qazax və Orta Asiya xalqlarının nağılları

124

22

Rimus Dayının nağılları, Con Çendler Harris

128

23

Samovarı necə qoşdular, Yevgeni Permyak

116

24

Timsah Gena və onun dostları, Eduard Uspenski

72

25

Казахские cказки и cказки Народов Средней Азии

132

26

Afrika xalqlarının nağılları. I hissə. İnsanlar odu necə əldə etdilər

112

27

Afrika xalqlarının nağılları. II hissə. Sehrli Çubuqlar

160

28

Afrika xalqlarının nağılları. III hissə. Hərənin öz qisməti

64

29

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. I cild. Polyak, Çex, Slovak nağılları

172

30

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. II cild. Bolqar, Serb, Xorvat, Sloveniya, Makedoniya, Bosniya-Herseqovina, Çernoqoriya, Macar, Rumın, Alban, Yunan nağılları

112

31

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. III cild. İtalyan, İspan, Portuqal nağılları

112

32

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. IV cild. Fransız, Alman, Danimarka, Niderland nağılları     

112

33

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. V cild. İsveç, Norveç, Fin nağılları

112

34

Avropa xalqlarının nağılları. 6 cilddə. VI cild. İsland, İngilis, Şotland nağılları

112

35

Avstraliya xalqlarının nağılları

80

36

Azərbaycan əfsanələri

96

37

Azərbaycan mifləri

96

38

Göyər, səmənim, göyər

160

39

Novruz töhfələri, Ağalar Mirzə, İntiqam Mehdiyev

148

40

Okeaniya xalqlarının nağılları. I hissə. Aramembin Nizəsi

112

41

Okeaniya xalqlarının nağılları. II hissə. Mayinin macəraları

96

42

ı nağılları

112

43

Baron Münhauzenin sərgüzəştləri, Rudolf Erix Raspe

64

44

Nağıllar aləmi, Zəhmət və zinət

16

45

Mənim şəkilli lüğətim (Azərbaycanca, rusca)

64

46

Nurdan damla. 365 gündə sevimli peyğəmbərim (2009)

456

47

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

48

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

49

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

50

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

51

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

52

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

53

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

54

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

55

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

56

Səsli nağıl(CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

57

Səsli nağıl (CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

58

Səsli nağıl(CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

59

Səsli nağıl(CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

60

Səsli nağıl(CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

61

Səsli nağıl(CD disk kitabça ilə birlikdə)

 

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI (BƏDİİ)  

1

Мир Джалал "Избранные произведения»

420

2

Самед Вургун "Избранные произведения»

320

3

Bayatılar

312

4

Mиpза Алекпер Сабир, Избранные произведения

320

5

Низами Гянджеви, Лейли и Меджнун

300

6

Рубаи.  Мехсети Гянджеви

176

7

Ənvər Məmmədxanlı. Seçilmiş əsərləri.

488

8

Əli bəy Hüseynzadə. Seçilmiş əsərləri. 

640

9

Fərman Kərimzadə. Xudafərin körpüsü.

328

10

Qasım bəy Zakir. Abbasquluağa Bakıxanov. Seçilmiş əsərləri.

408

11

Xəqani Şirvani, Məhsəti Gəncəvi.   Seçilmiş əsərləri.

232

12

Məmməd Araz. Seçilmiş əsərləri.

384

13

Məhəmməd Füzuli. Seçilmiş əsərləri.

600

14

Aşıq Ələsgər.

488

15

Hüseyn Cavid. Seçilmiş əsərləri

640

16

Əliağa Vahid.  Qəzəllər

368

17

Molla Nəsrəddin lətifələri

208

18

Mir Cəlal. Seçilmiş əsərləri

480

19

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Seçilmiş əsərləri

272

20

Cəlil Məmmədquluzadə.   Seçilmiş əsərləri.

432

21

Mirzə Fətəli Axundzadə. Bədii və ədəbi-tənqidi əsərləri

280

22

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri

520

23

Molla Vəli Vidadi, Molla Pənah Vaqif. Əsərləri

328

24

Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi

168

25

Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin. 

320

26

Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun. 

240

27

Nizami Gəncəvi. Yeddi gözəl. 

280

28

Nizami Gəncəvi. İsgəndərnamə

552

29

Mirzə Ələkbər Sabir. Hophopnamə

528

30

Azərbaycan dastanları.

528

31

Azərbaycan nağılları.

512

32

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı antologiyası.

576

33

Koroğlu.

360

34

Kitabi - Dədə Qorqud

144

35

Mikayıl Müşfiq. Seçilmiş əsərləri

240

36

Şah İsmayıl Xətai. Seçilmiş əsərləri.

232

37

Seyid Əbülqasim Nəbati, Xurşudbanu Natəvan, Heyran Xanım.  Seçilmiş əsərləri.

440

38

Əkrəm Əylisli. Seçilmiş əsərləri.

424

39

Süleyman Sani Axundov. Seçilmiş əsərləri.

456

40

İsmayıl Şıxlı. Seçilmiş əsərləri.

512

41

İlyas Əfəndiyev. Seçilmiş əsərləri.

584

42

Elçin. Seçilmiş əsərləri.

600

43

Nəcəf bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev.Seçilmiş əsərləri.

296

44

Nigar Rəfibəyli. Seçilmiş əsərləri

408

45

Abbas Səhhət,  Abdulla Şaiq. Seçilmiş əsərləri.

336

46

Bəxtiyar Vahabzadə.  Seçilmiş əsərləri.

440

47

Əhməd Cavad, Almas İldırım. Seçilmiş əsərləri

232

48

Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri.

360

49

Nəriman Nərimanov. Seçilmiş əsərləri.

384

50

İsa Hüseynov. Məhşər.

224

51

Süleyman Rəhimov. Mehman.

272

52

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası.

656

53

Mehdi Hüseyn. Abşeron

264

54

Mirzə İbrahimov.  Gələcək gün

480

55

Rəsul Rza. Seçilmiş əsərləri

480

56

Anar. Seçilmiş əsərləri.

488

57

Yusif Vəzir Çəmənzəminli. Seçilmiş əsərləri.

472

58

İmadəddin Nəsimi, Qazi Bürhanəddin, İzəddin Həsənoğlu. Seçilmiş əsərləri.

352

59

Süleyman Rüstəm. Seçilmiş əsərləri.

304

60

Xəlil Rza Ulutürk. Seçilmiş əsərləri

368

61

Azərbaycan aşıqları.

400

62

Mirvarid Dilbazi.

288

63

Cəfər Cabbarlı. Seçilmiş əsərləri.

568

64

M.Ş.Vazeh.

320

65

Zəlimxan Yaqub – Biz niyə sevməyak bir-birimizi (2011)

256

66

Mir Cəlal – Bir gəncin manifesti (2008)

468

67

Mir Cəlal – Yolumuz hayanadır (2008)

456

68

Mir Cəlal – Dirilən oğlan (2008)

444

69

Мир Джалал – Избранные произведения. 2009 Первая книга 

448

70

Вторая книга

472

71

Третья книга 

480

72

Эльчин. Рассказы в. 2010

512

DÜNYA ƏDƏBİYYATI (BƏDİİ)

1

Aliqyeri Dante. İlahi komediya.

544

2

Mixail Aleksandroviç Şoloxov. Seçilmiş əsərləri.

168

3

Cek London.  Martin İden

352

4

Nazim Hikmət. Seçilmiş əsərləri.

264

5

Rəşad Nuri Güntəkin. Dodaqdan qəlbə.

240

6

Türk xalqları nəsri antologiyası

288

7

Orxan Kamal. Seçilmiş əsərləri

304

8

Anton Pavloviç Çexov. Seçilmiş əsərləri.

256

9

Çarlz Dikkens. Oliver Tvistin macəraları

456

10

Sədi Şirazi. Bustan. Gülüstan.

320

11

Türk xalqları şeri antologiyası 

272

12

Qabusnamə.

200

13

Min bir gecə.

256

14

Mayn Rid. Başsız atlı.

328

15

Aleksandr Düma. «Üç müşketyor».

512

16

Taras Qriqoryeviç Şevçenko.  Seçilmiş əsərləri.

264

17

Əlişir Nəvai. Fərhad və Şirin.

272

18

Robert Lyuis Stivenson. Dəfinələr adası.

192

19

Əziz Nesin. Seçilmiş əsərləri.

472

20

Nikolay Vasilyeviç Qoqol. «Ölü canlar»

376

21

İohann Volfqanq Höte. Faust

536

22

Əbülqasim Firdovsi. Şahnamə.

368

23

Mark Tven. Tom Soyerin macəraları.

184

24

Rabindranat Taqor.  Seçilmiş əsərləri.

312

25

Mixail Yuryeviç Lermontov. Seçilmiş əsərləri.

520

26

Daniel Defo. Robinzon Kruzo.

408

27

Qədim türk ədəbiyyatı.

216

28

Migel de Servantes. Lamanclı Don Kixot

464

29

Oljas Süleymenov. Seçilmiş əsərləri.

264

30

Xatəmül-Ənbiya. Həzrəti Məhəmməd və həyatı

360

31

Etel Lilian Voyniç. Ovod.

232

32

Teodor Drayzer. Kerri bacı

400

33

Əhməd Yəsəvi. Divani Hikmət. 

128

34

Jül Vern. İyirmi min lye su altında.

360

35

Ernest Heminquey.   Zəng kimin üçün çalınır.

424

36

Çingiz Aytmatov. Seçilmiş əsərləri.

448

37

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin. Seçilmiş əsərləri

584

38

Lev Nikoloyeviç Tolstoy. Seçilmiş əsərləri.

360

39

Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel.

208

40

Ceyms Fenimor Kuper. Ləpirçi.

336

41

Antuan de Sent-Ekzüperi. Seçilmiş əsərləri.

264

42

Andersen, Qrimm qardvaşları, Hofman, Hauf. Nağıllar.

424

43

Viktor Hüqo. Doxsan üçüncü il.

256

44

Homer. İliada.

384

45

Dünya xalqlarının əfsanələri.

352

46

Onore de Balzak. Seçilmiş əsərləri

320

47

Jan Batist Molyer. Seçilmiş əsərləri.

152

48

Vilyam Şekspir, Corc Qordon Bayron. Seçilmiş əsərləri.

428

49

Stendal. Qırmızı və qara.

192

MƏKTƏBLİ  KİTABXANASI - SORĞU KİTABLARI

1

Riyaziyyat ensiklopediyası. 1-ci hissə

400

2

Riyaziyyat ensiklopediyası. 2-ci hissə

400

3

Biologiya ensiklopediyası .

480

4

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Rəmzləri, M.Mərdanov, Ə.Quliyev

272

5

Azərbaycanda 700 illik Təhsil Ocağı, Sövdəyər Muradov

416

6

Azərbaycanın təhsil siyasəti  (1998-2004), Misir Mərdanov, Faiq Şahbazlı

848

7

Çoxluqlar, kombinatorika və ehtimal nəzəriyyəsinin bəzi elementləri, Əli Yaqubov

100

8

Fizikadan məlumat kitabı, E.Ə.Eyvazov, N.M.Qasımov

294

9

«Güllələnmiş uşaqlıq» kitabı

296

10

Azərbaycan mətbəxi.

112

11

Bunları bilmək maraqlıdır.

56

12

Azərbaycan xalçaçılıq sənəti

128

13

Eşitdiklərim, oxuduqlarım, gördüklərim, Manaf Süleymanov

340

14

Kim? Nə? Harada?

96

15

Yüz Böyük Türk

144

16

Cəfərov. Türk xalqları ədəbiyyatı, I cild

320

17

Cəfərov. Türk xalqları ədəbiyyatı, II cild

320

18

Nizami Cəfərov. Türk xalqları ədəbiyyatı, III cild

320

19

Cəfərov. Türk xalqları ədəbiyyatı, IV cild

320

20

Məktəbli kitabxanası 25 kitab (Riyaziyyat)

25x48

21

Məktəbli kitabxanası 25 kitab (Riyaziyyat)

25x48

ELMİ KÜTLƏVİ ƏDƏBİYYAT

1

Qarabağ, Vəli Əliyev

216

2

Füyuzat

500

3

Təhsil Sistemində Monitorinq və Qiymətləndirmə, M,Mərdanov, R.Ağamalıyev, A.Mehrabov,   T.Qardaşov

416

4

Mir Cəlal yaradıcılığında vətən sevgisi (2009)

208

5

Vərağa Almazov – Həzrəti Əli. Aşiqi Fizuli (2010)

416

6

Айна Ханум Ализаде – Лагич (2010)

524

7

Самед Сеидов. Фономепология творчества (2009)

304

8

Эльмуран Авалов. Шуша. (2008)

108

9

İradə Hüseynova. Heydər Əliyev və Qafqazda sülh prosesi (2008)

672

ELMİ PUBLİSİSTİK  

1

Хафис Пашаев . Манифест одного с посла (2009)

356

2

Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam.

236

3

Aslan İsmayılov. Sumqayıt – SSRİ-nin süqutunun başlanğıcı (2010) (Azərbaycan, ingilis, rus dillərində)

204

4

İlham Rəhimli. Məram. Məbədə doğru gedən yol. (2009)

384

5

Чапай Султанов – Сквозь призму шахмат (2009)

372

6

Чапай Султанов – Политические и Экономические этюды по Южному Кавказу (Хроника с 1850 по 2010 г.г.) (2010)

660

7

Чапай Султанов. Противостояние.

428

8

Чапай Султанов. История не любить сослагательного наклонения, и все же...

772

9

Məmməd Cəfər. Xatirələr (2010)

316

10

Natiq Şirinzadə. Neft. Həqiqətlər və müəmmalar (2010)

208